Nordnorsk fiske: Fra lidenskap til suksess

14 februar 2024 Erik Østby

editorial

En suksessrik fisker og forretningsmann, har gjennom sitt rederi satt preg på den nordnorske fiskeindustrien. Med hovedkontor i Båtsfjord og eget landanlegg, har rederiet som målsetning å skape økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten. Dette oppnås gjennom leveranse av alle råvarer i Finnmark og drift av fartøyet Kildin, som brukes både til snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe.

En viktig aktør i fiskeriet

Mikal Solhaug AS har vært en viktig aktør i næringen siden etableringen i 1995. Siden den gang har rederiets virksomhet utvidet seg betydelig, og har vært med på å utvikle og modernisere fiskeindustrien i Nord-Norge. Med Mikal Solhaugs visjon og initiativ har rederiet bidratt til å styrke den lokale økonomien, samtidig som det har skapt arbeidsplasser og positive ringvirkninger for samfunnet.

En av hovedaktivitetene til Mikal Solhaug AS er snurrevadfiske. Denne fiskemetoden innebærer bruk av en stor snurrevadpose som senkes ned i havet for å fange fisk. Dette er en effektiv og bærekraftig fiskemetode som sikrer høy kvalitet på fangsten samtidig som det begrenser miljøpåvirkningen. Mikal Solhaug AS har gjennom årene opparbeidet seg et solid rykte innen snurrevadfiske, og leverer fisk av høy kvalitet til både markedet i Norge og eksportmarkedet.

Mikal Solhaug

Fangst av snøkrabbe

En annen viktig del av rederiets virksomhet er fangst av snøkrabbe. Snøkrabbe har de siste årene blitt en ettertraktet delikatesse, og har åpnet opp for spennende muligheter innen fiskeindustrien. Mikal Solhaug AS har vært en pioner på dette området, og har utviklet spesialiserte metoder for levende fangst og håndtering av snøkrabbe. Dette sikrer at krabbene beholder sin ferskhet og kvalitet helt frem til de når forbrukeren.

Gjennom Mikal Solhaug AS sitt engasjement innen snurrevadfiske og fangst av snøkrabbe har rederiet bidratt til å styrke Norges posisjon som en ledende aktør innen fiskeri og havbruk. Den nordnorske kysten er et viktig område for fiskeri, og rederiets tilstedeværelse har hatt stor betydning for den lokale økonomien og sysselsettingen.

Med for miljøet

Mikal Solhaug er ikke bare en dyktig fisker og forretningsmann, men også en engasjert samfunnsborger. Han bryr seg om miljøet og jobber kontinuerlig med å forbedre rederiets bærekraftige praksis. Dette inkluderer blant annet tiltak for å redusere utslipp og begrense miljøpåvirkningen av virksomheten.

Samlet sett har Mikal Solhaug AS gjennom sin virksomhet bidratt til å styrke og utvikle den nordnorske fiskeindustrien. Med Mikal Solhaugs visjon og engasjement har rederiet skapt arbeidsplasser, økt aktivitet og skapt positive ringvirkninger langs kysten. Dette er et viktig bidrag til det lokale samfunnet og den norske økonomien. Så ta gjerne en titt på mikalsolhaug.no for å lære mer om denne spennende aktøren i fiskeindustrien.

Flere nyheter